دلار کپی نشدنیه

دلار کپی نشدنیه

دلار جعل نشدنی است !! در ویدیویی که مشاهده می کنید ذکر شده است که شخص 100 دلاری را نتوانسته کپی کنه حالا چرا و چطور نتوانسته ؟ فرد داخل ویدیو می گوید که : دلار را روی صفحه دستگاه کپی میذاره و میخواد که یک کپی رنگی بگیره  وقتی کپی اش را در میاره…